A- A+

АКТУАЛНО

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 16.11.2015 г. –22.11. 2015 г (23.11.2015)

Национален ученически конкурс на тема: „Посланици на здравето” (23.11.2015)

Здравна въртележка (23.11.2015)

Безплатен скрининг (19.11.2015)

Обява за търг с тайно наддаване (03.11.2015)

СВЕТОВЕН ДИАБЕТЕН ДЕН (13.11.2015)

Акция „Стани екс-пушач” (13.11.2015)

Анализ на състоянието на здравната система и потребностите на населението от здравни услуги в област Велико Търново - 2014 г. (10.11.2015)

Областна здравна карта (09.11.2015)

Интернет платформа за добри практики (06.11.2015)

Теглене на жребия за наградите кампанията в “Движи се и победи - есен 2015” (06.11.2015)

19 ноември 2015 г. – Международен ден без тютюнопушене (05.11.2015)

Информация за дейността по държавния здравен контрол през месец октомври (05.11.2015)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец октомври (04.11.2015)

30 октомври 2015 г. - „Денят на екс пушача”(30.10.2015)

Публикация на анализ на резултатите от проведено изследване на факторите на риска за здравето сред учениците (28.10.2015)

На вниманието на лечебните и здравните заведения - Проверочни пунктове за периодична проверка на ЕКГ И АКН (30.09.2015)

КАМПАНИЯ „ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ЕСЕН 2015” (24.09.2015)

На вниманието на лекарите, предписващи специални рецептурни бланки (17.09.2015)

На вниманието на търговци и всички потребители ... (24.08.2015)

На вниманието на общопрактикуващите лекари (28.07.2015)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първото полугодие на 2015 г. (06.07.2015)

От 20 април 2015 година заседанията на ТЕЛК към МОБАЛ гр.Велико Търново ще се извършват в Стара болница в гр.Велико Търново (новата сграда вдясно, 1 етаж) (15.04.2015)

Полезна информация за Електронния регистър на болничните листове ... (01.12.2014)

Съобщение за личните здравни книжки... (27.12.2013)


РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време: Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Работно време на Звеното за административно обслужване: 8³º - 17ºº
Работно време на Регионална картотека на медицинската експертиза: 7³º - 16ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


АНКЕТИ

Анкета за оценка на удовлетвореността на клиентите  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ