A- A+

КОНТАКТИ

адрес: гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" № 23

телефон: 062 / 620161
телефон на Регионална картотека на медицинската експертиза: 062 / 614356
телефон на Звеното за административно обслужване: 062 / 614331
факс:   062 / 614370
e-mail: rzi-vt@rzi-vt.org
rzi-veliko_tarnovo@mh.government.bg

Идентификационен номер (БУЛСТАТ) 176031063

Работно време: Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Работно време на Звеното за административно обслужване::
8³º - 17ºº

Работно време на Регионална картотека на медицинската експертиза: 7³º - 16ºº
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161
сигнали за корупция  
062 / 614 333
сигнали за нарушения във връзка с тютюнопушенето
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ  

 

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
е акредитирана като

ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС
съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17025:2006
Сертификат за акредитация № 245 ЛИ/05.08.2014 г. валиден до 28.02.2018 г.
Обхват на акредитация Заповед № А 457/05.08.2014 г.

и ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А
съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012
Сертификат за акредитация № 165 ОКА/30.07.2014 г. валиден до 30.06.2017 г.
Обхват на акредитация Заповед № 415/30.07.2014 г.

ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 2014 - 2020 г.

ПРОЕКТ "ИНФОРМИРАНИ И ЗДРАВИ"


ЖИВОТЪТ Е БЕЗЦЕНЕН!
НЕ ГО ЗАМЕНЯЙ ЗА ДРОГА!
РАБОТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!
ПАЗЕТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО СИ!

ЖИВОТЪТ ОБИЧА НЕПУШАЧИТЕ!
ЖИВОТЪТ Е С ПРЕДИМСТВО!

ОПОЗНАЙ РИСКОВЕТЕ ЗА ДА ГИ ИЗБЕГНЕШ!

НЕ СИПВАЙТЕ СОЛ В ЗДРАВЕТО СИ!

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – 2012 -2016 г.

Във връзка с изпълнение на Националната програма по първична профилактика на рака на маточната шийка /НПППРМШ/ и с оглед осигуряване на достъп до достоверна медицинска информация за родителите и възможност да задават важни за тях въпроси, Ви предоставяме адреса на официалния сайт на НПППРМШ - http://hpv-vaccine.bg/

НОВИНИ

24 март – Световен ден за борба с туберкулозата ... (24.03.2015)

На вниманието на търговци и всички потребители... (24.03.2015)

22 март - Световен ден на водата: Вода и устойчиво развитие... (20.03.2015)

Информация за дейността по държавния здравен контрол за м. февруари... (10.03.2015)

Конкурс за пано за стена "Да опазим околната среда"... (09.03.2015)

Резултат от конкурс за длъжността "Директор на дирекция АПФСО"... (09.03.2015)

Резултат от конкурс за длъжността "Главен инспектор в отдел ПЕК"... (09.03.2015)

Резултат от конкурс за длъжността "Главен юрисконсулт"... (09.03.2015)

Информация за регистрираните заразни заболявания за м. февруари... (05.03.2015)

14 случая на Туларемия... (26.02.2015)

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на спортна площадка... (26.02.2015) Извлечение от Заповед № РД – 08 – 118 / 25.02.2015 г.

Изложба в ОУ „П. Р. Славейков” - Велико Търново... (25.02.2015)

Таблици за здравното образование и здравословното състояние на децата и учениците през учебната 2014/2015 ... (17.02.2015)

Резултат от търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения... (13.02.2015)

Над 330 000 лица са изследвани за ХИВ през 2014 година ... (13.02.2015)

Сравнителен анализ на резултатите от изследванията за носителство на основните фактори на риска за здравето на учениците на възраст от 14 до 18 години във Велико Търново... (28.01.2015)

До ръководителите на лечебни заведения за извънболнична помощ. Отчетна кампания 2014 г. ... (22.01.2015)

Полезна информация за Електронния регистър на болничните листове ... (01.12.2014)

Нова специалност "Опазване и контрол на общественото здраве" в МУ - Плевен (26.09.2014)

Презентация - Оценка на здравната система на област Велико Търново - 2014 г (28.05.2014)

Съобщение за личните здравни книжки... (27.12.2013)

Информация за правилата, при които българските граждани могат да ползват медицинска помощ...
(EN)

Информация за правилата, при които граждани на страни-членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария могат да ползват медицинска помощ...
(EN)

Информация за правилата, при които чуждестранни граждани могат да ползват медицинска помощ...
(EN)

АНКЕТИ

Анкета за оценка на удовлетвореността на клиентите  


За РЗИ    Документи    Административно обслужване    Профил на купувача    Регистри     Статистика    Стратегии и програми    Функционални кабинети    Здравно образование
Актуална информация    Карта на страницата    Правна информация