A- A+

АКТУАЛНО

На вниманието на ОПЛ (22.05.2017)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 15.05.2017 г. – 21.05. 2017 г. (22.05.2017)

Аз знам всичко за тютюна (19.05.2017)

19 май - Световен ден за борба със затлъстяването (19.05.2017)

21 май – международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН (18.05.2017)

17 май – Световен ден за борба с хипертонията (17.05.2017)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.05 – 15.05.2017 г. (16.05.2017)

Спортно-туристически празник „Ксилифор 2017” (16.05.2017)

Кампания “ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ” - III етап на 27.05.2017 до Ксилифор (16.05.2017)

Резултати от втория етап на кампанията “Движи се и победи – пролет 2017” (16.05.2017)

Конкурс за длъжността ИНСПЕКТОР в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция ”Обществено здраве” (12.05.2017)

Конкурс за длъжността ИНСПЕКТОР в дирекция ”Надзор на заразните болести” (12.05.2017)

Стоп на тютюнопушенето (12.05.2017)

31 май - Световен ден без тютюн (12.05.2017)

12 май - Международен ден на сестринството (11.05.2017)

10 май - Световен ден на движението (11.05.2017)

Клиника на открито (09.05.2017)

Информация за дейността по държавния здравен контрол през месец април (09.05.2017)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец април (05.05.2017)

Кампания “ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ” - II етап на 13.05.2017 до Преображенски манастир (03.05.2017)

Резултати от първия етап на кампанията “Движи се и победи – пролет 2017” (03.05.2017)

Суперсила за нашия живот – хранене, здраве и спорт (27.04.2017)

Среща на клуба на здравето (27.04.2017)

Изложба в СУ „Г. С. Раковски”- Велико Търново (27.04.2017)

Информационни материали (24.04.2017)

Фотоконкурс на тема „Нашата здравословна храна“ (21.04.2017)

Кампания “ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ” - пролет 2017 (19.04.2017)

Морбили (20.03.2017)

Образци на таблици за здравословното състояние на децата и учениците през 2016 г. и проведените здравно-образователни дейности в детските и учебни заведения за календарната 2017 г. (02.02.2017)

Информация във връзка с въведената в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества, посочени в Приложение І на Регламент (ЕС) №98/2013, когато са в концентрации по-високи от посочените в същия (19.01.2017)

На вниманието на всички лечебни заведения – формуляри за статистически отчети (03.01.2017)

Информация за пътуващите до и гражданите на ЕС, които пребивават в региони с местно предаване на вируса Зика (13.07.2016)

На вниманието на всички лекари, работещи в лечебни заведения за болнична помощ, които ще сключват договор с НЗОК за извънболнична помощ! (20.04.2016)

На вниманието на лекари и фармацевти: Предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани (14.04.2016)

 


РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време: Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Работно време на Звеното за административно обслужване: 8³º - 17ºº
Работно време на Регионална картотека на медицинската експертиза: 7³º - 16ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


АНКЕТИ

Анкета за оценка на удовлетвореността на клиентите  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ