A- A+

АКТУАЛНО

Заболяемост от грип и ОРЗ във Великотърновска област (16.02.2017)

Информационна акция „Любовна лотария” (15.02.2017)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността главен експерт в отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето" (15.02.2017)

Списък с нормативни документи за подготовка за участие в конкурс за длъжността главен експерт в отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето" (15.02.2017)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести" (15.02.2017)

Списък с нормативни документи за подготовка за участие в конкурс за длъжността инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести" (15.02.2017)

Ден на влюбените – 14 февруари (14.02.2017)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 06.02.2017 г. – 12.02. 2017 г. (14.02.2017)

Информация за дейността по държавния здравен контрол през месец януари (09.02.2017)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец януари (07.02.2017)

Образци на таблици за здравословното състояние на децата и учениците през 2016 г. и проведените здравно-образователни дейности в детските и учебни заведения за календарната 2017 г. (02.02.2017)

Информация във връзка с въведената в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества, посочени в Приложение І на Регламент (ЕС) №98/2013, когато са в концентрации по-високи от посочените в същия (19.01.2017)

Информация за микроклимата в училищата на област Велико Търново (13.01.2017)

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Регионална здравна инспекция – Велико Търново за 2016 г. (09.01.2017)

На вниманието на всички лечебни заведения – формуляри за статистически отчети (03.01.2017)

Национален ученически конкурс „Посланици на здравето” (10.11.2016)

Противогрипната ваксина – най-ефективно профилактично средство срещу сезонния грип (01.11.2016)

Информация за пътуващите до и гражданите на ЕС, които пребивават в региони с местно предаване на вируса Зика (13.07.2016)

На вниманието на всички лекари, работещи в лечебни заведения за болнична помощ, които ще сключват договор с НЗОК за извънболнична помощ! (20.04.2016)

На вниманието на лекари и фармацевти: Предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани (14.04.2016)

 


РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време: Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Работно време на Звеното за административно обслужване: 8³º - 17ºº
Работно време на Регионална картотека на медицинската експертиза: 7³º - 16ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


АНКЕТИ

Анкета за оценка на удовлетвореността на клиентите  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ