A- A+

АКТУАЛНО

26 юни – Международен ден за борба с употребата и нелегалния трафик на наркотици ... (24.06.2015)

Информация за регистрираните заразни заболявания за м. май... (10.06.2015)

Информация за дейността по държавния здравен контрол през месец май ... (09.06.2015)

На вниманието на търговци и всички потребители ... (04.06.2015)

От 20 април 2015 година заседанията на ТЕЛК към МОБАЛ гр.Велико Търново ще се извършват в Стара болница в гр.Велико Търново (новата сграда вдясно, 1 етаж) (15.04.2015)

До ръководителите на лечебни заведения за извънболнична помощ. Отчетна кампания 2014 г. ... (22.01.2015)

Полезна информация за Електронния регистър на болничните листове ... (01.12.2014)

Съобщение за личните здравни книжки... (27.12.2013)


РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време: Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Работно време на Звеното за административно обслужване: 8³º - 17ºº
Работно време на Регионална картотека на медицинската експертиза: 7³º - 16ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН


АКРЕДИТАЦИЯ


АНКЕТИ

Анкета за оценка на удовлетвореността на клиентите  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ


 Карта на страницата    Правна информация