A- A+

АКТУАЛНО

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 18.07.2016 г. – 24.07. 2016 г. (25.07.2016)

Кампания за профилактика на рака на кожата и други заболявания, причинени от слънчевата UV радиация (21.07.2016)

Световна седмица на кърменето (20.07.2016)

Медицински университет – Плевен получи акредитация за дистанционно обучение в магистърска програма „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ (18.07.2016)

Информация за пътуващите до и гражданите на ЕС, които пребивават в региони с местно предаване на вируса Зика (13.07.2016)

Да се радваме на слънцето с грижа за здравето (05.07.2016)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец юни (05.07.2016)

Информация за дейността по държавния здравен контрол през месец юни (05.07.2016)

Информация за готовността на откритите плувни басейни за летния сезон на 2016 година, към 30 юни (01.07.2016)

Да се радваме на слънцето с грижа за здравето (31.05.2016)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през 2015 г. (25.04.2016)

На вниманието на всички лекари, работещи в лечебни заведения за болнична помощ, които ще сключват договор с НЗОК за извънболнична помощ! (20.04.2016)

На вниманието на лекари и фармацевти: Предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани (14.04.2016)

Зика вирусна инфекция (25.02.2016)


РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време: Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Работно време на Звеното за административно обслужване: 8³º - 17ºº
Работно време на Регионална картотека на медицинската експертиза: 7³º - 16ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


АНКЕТИ

Анкета за оценка на удовлетвореността на клиентите  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ