A- A+

КОНТАКТИ

адрес: гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" № 23

телефон: 062 / 620161
телефон на Регионална картотека на медицинската експертиза: 062 / 614356
телефон на Звеното за административно обслужване: 062 / 614331
факс:   062 / 614370
e-mail: rzi-vt@rzi-vt.org
        rzi-veliko_tarnovo@mh.government.bg

Идентификационен номер (БУЛСТАТ) 176031063

Работно време: Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Работно време на Звеното за административно обслужване::
8³º - 17ºº

Работно време на Регионална картотека на медицинската експертиза: 7³º - 16ºº
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161
сигнали за корупция  
062 / 614 333
сигнали за нарушения във връзка с тютюнопушенето
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ  

 

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
е акредитирана като

ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС
съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17025:2006
Сертификат за акредитация № 245 ЛИ/28.02.2014 г. валиден до 28.02.2018 г.

и ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А
съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17020:2005
Сертификат за акредитация № 165 ОКА/28.06.2013 г. валиден до 30.06.2017 г.

ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ"

ПРОЕКТ "СПРИ и се прегледай"

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОРИ ЗА 2014 Г. ЗА СКРИНИНГОВИ ПРЕГЛЕДИ

ПРОЕКТ "ИНФОРМИРАНИ И ЗДРАВИ"


ЖИВОТЪТ Е БЕЗЦЕНЕН!
НЕ ГО ЗАМЕНЯЙ ЗА ДРОГА!
РАБОТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!
ПАЗЕТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО СИ!

ЖИВОТЪТ ОБИЧА НЕПУШАЧИТЕ!
ЖИВОТЪТ Е С ПРЕДИМСТВО!

ОПОЗНАЙ РИСКОВЕТЕ ЗА ДА ГИ ИЗБЕГНЕШ!

НЕ СИПВАЙТЕ СОЛ В ЗДРАВЕТО СИ!

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – 2012 -2016 г.

Във връзка с изпълнение на Националната програма по първична профилактика на рака на маточната шийка /НПППРМШ/ и с оглед осигуряване на достъп до достоверна медицинска информация за родителите и възможност да задават важни за тях въпроси, Ви предоставяме адреса на официалния сайт на НПППРМШ - http://hpv-vaccine.bg/

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

РЕГИОНАЛНАТА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА (РКМЕ)
е преместена в сградата на
РЗИ - Велико Търново
(ул. "Никола Габровски" № 23).

НОВИНИ

Национална кампания „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа”... (23.04.2014)

Празник по безопасност на движението... (16.04.2014)

Среща на традициите и настоящето... (16.04.2014)

Седмица на гората 7 - 13 април 2014... (15.04.2014)

XVIIІ Международен конкурс за детска рисунка „НЕ НА ЦИГАРИТЕ!”... (10.04.2014)

Среща по проблемите на превенцията на употребата на наркотични вещества... (10.04.2014)

7 април – Световен ден на здравето"... (04.04.2014)

Информация за дейността по ограничаване на тютюнопушенето през първо тримесечие на 2014 г... (04.04.2014)

Информация за дейността по държавен здравен контрол през месец март... (04.04.2014)

На вниманието на търговци и всички потребители... (03.04.2014)

Информация за заразната заболеваемост през месец март... (03.04.2014)

Фотоконкурс на тема "За чиста околна среда"... (01.04.2014)

Общински конкурс за комикс на тема тютюнопушене... (10.03.2014)

Прект "СПРИ и се прегледай" - нови покани... (28.02.2014)

Обучение за специалност "Управление на здравните грижи"... (20.02.2014)

Договорите за 2014 г. по проект СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ са сключени (28.01.2014)

На вниманието на лекарите, желаещи да специализират ... (27.01.2014)

На вниманието на лечебните заведения... (10.01.2014)

Съобщение за личните здравни книжки... (27.12.2013)

На вниманието на лечебните заведения - Заповед № РД-21-6/17.12.2013 г. за утвърждаване броя на местата за специализанти за 2014 г. (27.12.2013)

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област В. Търново - 2012... (01.07.2013)

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012-2016г.... (10.05.2013)

В МЗ започна набирането на заявления за финансиране специализациите на младите лекари по европроекта „Нови възможности за лекарите в България”...

Промени касаещи издаването на удостоверения за регистриране на дрогерия и разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека ...

Информация за правилата, при които българските граждани могат да ползват медицинска помощ...
(EN)

Информация за правилата, при които граждани на страни-членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария могат да ползват медицинска помощ...
(EN)

Информация за правилата, при които чуждестранни граждани могат да ползват медицинска помощ...
(EN)

АНКЕТИ

Анкета за оценка на удовлетвореността на клиентите  


За РЗИ    Документи    Административно обслужване    Регистри     Статистика    Стратегии и програми    Функционални кабинети    Здравно образование
Актуална информация    Карта на страницата    Правна информация