A- A+

АКТУАЛНО

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец януари (08.02.2016)

14 февруари - Ден на влюбените (08.02.2016)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 01.02.2016 г. –07.02. 2016 г (08.02.2016)

Нотификации по системата RAPEX за четвърта седмица на 2016 г. (04.02.2016)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през 2015 г. (21.01.2016)

Отчети за дейността на специализираната администрация по дирекции за четвърто тримесечие на 2015 година (21.01.2016)

Информация за дейността по държавния здравен контрол през месец декември (07.01.2016)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец декември (06.01.2016)

На вниманието на лечебните заведения! (05.01.2016)

Отдел „СДО и УБК“ на МУ – София организира конкурс по документи за прием на специализанти по специалността „Обща медицина“ (15.12.2015)

Информация за резултатите от извършената тематична проверка на организираното хранене на децата и учениците относно прилагането на изискванията на Наредба №2 от 2013 г., Наредба №6 от 2011 г. и Наредба №37 от 2009 г. в детските заведения и училища на територията на област Велико Търново (15.12.2015)

Информация за резултатите от извършената тематична проверка - оценка на храненето в ученически столове и бюфети (15.12.2015)

Информация за резултатите от извършената тематична проверка относно осигуряването на диетично хранене на нуждаещите се деца в детските заведения на територията на област Велико Търново (15.12.2015)

Информация за спечелили търга с тайно наддаване за отдаване под наем (10.12.2015)

Национален ученически конкурс на тема: „Посланици на здравето” (23.11.2015)

Анализ на състоянието на здравната система и потребностите на населението от здравни услуги в област Велико Търново - 2014 г. (10.11.2015)

Интернет платформа за добри практики (06.11.2015)

На вниманието на лекарите, предписващи специални рецептурни бланки (17.09.2015)

На вниманието на търговци и всички потребители ... (24.08.2015)

Полезна информация за Електронния регистър на болничните листове ... (01.12.2014)

Съобщение за личните здравни книжки... (27.12.2013)


РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време: Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Работно време на Звеното за административно обслужване: 8³º - 17ºº
Работно време на Регионална картотека на медицинската експертиза: 7³º - 16ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


АНКЕТИ

Анкета за оценка на удовлетвореността на клиентите  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ