A- A+

Имунизационен календар на Република България

Навършена възраст

Имунизация против

Ваксина

Начин на приложение

През първите 24 часа след раждането

Имунизация против хепатит тип В (I прием)

Рекомбинантна хепатит В ваксина

мускулно, 0,5 мл

От 48-ия час след раждането

Имунизация против туберкулоза

БЦЖ ваксина

вътрекожно, 0,1 мл

Първи месец

Имунизация против хепатит тип В (IІ прием)

Рекомбинантна хепатит В ваксина

мускулно, 0,5 мл

Втори месец *

Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (I прием)

Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

мускулно, 0,5 мл

Имунизация против пневмококи (I прием) Конюгирана пневмококова ваксина мускулно, 0,5 мл

Трети месец *

Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (II прием)

Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

мускулно, 0,5 мл

Имунизация против пневмококи (II прием)

Конюгирана пневмококова ваксина

мускулно, 0,5 мл

Четвърти месец *

Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (IІI прием)

Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

мускулно, 0,5 мл

Имунизация против пневмококи (IIІ прием) Конюгирана пневмококова ваксина мускулно, 0,5 мл

Шести месец

Имунизация против хепатит тип В (IІІ прием)

Рекомбинантна хепатит В ваксина

мускулно, 0,5 мл

Седми месец

Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират

БЦЖ ваксина

вътрекожно, 0,1 мл

Дванадесет месеца *

Реимунизация против пневмококи, не по-рано от 6 месеца след третия прием (ІV прием)

Конюгирана пневмококова ваксина

мускулно, 0,5 мл

Тринадесет месеца

Имунизация против морбили, паротит и рубеола

Триваксина морбили, паротит и рубеола

подкожно или мускулно, 0,5 мл

Шестнадесет месеца (не по-рано от една година след III прием) *

Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (IV прием)

Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

мускулно, 0,5 мл

Шест години

Реимунизация против полиомиелит , дифтерия, тетанус и коклюш (V прием)

Комбинирана четрикомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента и инактивирана полиомиелитна ваксина

мускулно, 0,5 мл

Седем години Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ ваксина вътрекожно, 0,1 мл

Единадесет години

Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту)

БЦЖ ваксина

вътрекожно, 0,1 мл

Дванадесет години

Реимунизация против морбили паротит и рубеола

Триваксина морбили-паротит- рубеола

подкожно или мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против тетанус и дифтерия ТД ваксина мускулно, 0,5 мл

Седемнадесет години

Реимунизация против тетанус и дифтерия

ТД ваксина

мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ ваксина вътрекожно, 0,1 мл

От 25-ата година през 10 години

Реимунизация против тетанус и дифтерия

ТД ваксина

мускулно, 0,5 мл

         * В сила от 01.04.2010 г. (Преходни и Заключителни разпоредби, § 13 на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ. бр. 45/2005г), обн. в ДВ бр.57 от 24.07.2009г.)
         * До 01.04.2010 г. задължителните имунизации и реимунизации против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш ще се извършват с ДТК ваксина с целоклетъчна компонента и с тривалентна инактивирана полиомиелитна ваксина (Преходни и Заключителни разпоредби, § 14 на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ. бр. 45/2005г), обн. в ДВ бр.57 от 24.07.2009г.)


Начало    Ваксините    Информация за някои инфекциозни заболявания:  Стомашно-чревни инфекции    Грип    Птичи грип    Рубеола    Морбили    Малария    Трихинелоза    Геохелминтози    Ентеробиоза и жиардиаза    Внасяни паразитози    Токсокароза    Предавани с кърлежи    Предавани от кучета    Западнонилски енцефалит    Денга и Чикунгуня    Лептоспироза    Полиомиелит    Скарлатина    Туберкулоза    Туларемия    Бруцелоза    Антракс    Листериоза    СПИН

Профилактика и промоция на незаразните заболявания