A- A+

Имунизационен календар на Република България

Навършена възраст

Имунизация против

Ваксина

Начин на приложение

През първите 24 часа след раждането

Имунизация против хепатит тип В (I прием)

Рекомбинантна хепатит В ваксина

мускулно, 0,5 мл

От 48-ия час след раждането

Имунизация против туберкулоза

БЦЖ ваксина

вътрекожно, 0,1 мл

Втори месец

Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит В, хемофилус инфлуенце тип В (I прием)

Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, рекомбинантна хепатит В ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

мускулно, 0,5 мл

Имунизация против пневмококи (I прием) Конюгирана пневмококова ваксина мускулно, 0,5 мл

Трети месец

Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит В, хемофилус инфлуенце тип В (II прием)

Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, рекомбинантна хепатит В ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

мускулно, 0,5 мл

Имунизация против пневмококи (II прием)

Конюгирана пневмококова ваксина

мускулно, 0,5 мл

Четвърти месец

Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит В, хемофилус инфлуенце тип В (IІI прием)

Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, рекомбинантна хепатит В ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

мускулно, 0,5 мл

Имунизация против пневмококи (IIІ прием) Конюгирана пневмококова ваксина мускулно, 0,5 мл

Седми месец

Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират

БЦЖ ваксина

вътрекожно, 0,1 мл

Дванадесет месеца

Реимунизация против пневмококи, не по-рано от 6 месеца след третия прием (ІV прием)

Конюгирана пневмококова ваксина

мускулно, 0,5 мл

Тринадесет месеца

Имунизация против морбили, паротит и рубеола

Триваксина морбили, паротит и рубеола

подкожно или мускулно, 0,5 мл

Шестнадесет месеца (не по-рано от една година след III прием)

Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (IV прием)

Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

мускулно, 0,5 мл

Шест години

Реимунизация против полиомиелит , дифтерия, тетанус и коклюш (V прием)

Комбинирана четрикомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента и инактивирана полиомиелитна ваксина

мускулно, 0,5 мл

Седем години Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ ваксина вътрекожно, 0,1 мл

Единадесет години

Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту)

БЦЖ ваксина

вътрекожно, 0,1 мл

Дванадесет години

Реимунизация против морбили паротит и рубеола

Триваксина морбили-паротит- рубеола

подкожно или мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против тетанус и дифтерия ТД ваксина мускулно, 0,5 мл

Седемнадесет години

Реимунизация против тетанус и дифтерия

ТД ваксина

мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ ваксина вътрекожно, 0,1 мл

От 25-ата година през 10 години

Реимунизация против тетанус и дифтерия

ТД ваксина

мускулно, 0,5 млНачало    Ваксините    Информация за някои инфекциозни заболявания:  Вирусен хепатит    Стомашно-чревни инфекции    Грип    Птичи грип    Рубеола    Морбили    Малария    Трихинелоза    Геохелминтози    Ентеробиоза и жиардиаза    Внасяни паразитози    Токсокароза    Предавани с кърлежи    Предавани от кучета    Западнонилски енцефалит    Денга и Чикунгуня    Лептоспироза    Полиомиелит    Скарлатина    Туберкулоза    Туларемия    Бруцелоза    Антракс    Листериоза    СПИН    Ебола

Профилактика и промоция на незаразните заболявания