A- A+

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести

 

Справка за заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип

         В област Велико Търново ежедневно се събират и обобщават данни, от определени практики на общопрактикуващи лекари, за заболелите лица от остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип, въз основа на които се извършва оценка на епидемичната обстановка.
         С цел предпазване от заболяване от грип и остри вирусни инфекции РЗИ препоръчва спазването на следните правила:
         ограничаване на контактите, посещения на масови мероприятия, пътувания в области с по-висока заболяемост;
         спазване на т.н. ”респираторен етикет” - при кашляне и кихане да се закрива устата с ръка и кърпа, която след това да бъде изхвърлена в кошче за отпадъци. Да се избягва докосването с ръце на очите, носа и устата;
         спазване на лична хигиена и често миене на ръцете с вода и сапун;
         подходящо хранене с повишени количества на белтъци и витамини;
         носене на маска от болния и обслужващите го лица. Маската следва да се сменя на всеки 3 - 4 часа;
         изолация на болния при възможност в отделна стая, спазване постелен режим, щадяща диета, почивка и продължителен сън;
         редовно проветряване и дезинфекция в помещенията.

         Заболяемостта от грип и ОРЗ във Великотърновска област

Период

Заболяемост на 10 000 души население
във Великотърновска област

Заболяемост на 10 000 души население
за страната

08.01.-14.01.2018

71.55

176.35

01.01.-07.01.2018

45.27

118.88

(публикувано на 15.01.2018 г.)
Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 08.01.2018 г. - 14.01.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

4

 

3

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен менингоенцефалит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Ентероколит

5

 

3

 

1

 

1

 

 

 

 

Скарлатина

4

3

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Туберкулоза

2

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 01.01.2018 г. - 07.01.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

14

2

10

 

 

1

 

 

 

1

 

Вирусен менингоенцефалит

2

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

15

9

3

 

 

2

 

 

 

1

 

Скарлатина

2

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 25.12.2017 г. - 31.12.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

11

8

2

 

 

 

 

1

 

 

 

Скарлатина

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 18.12.2017 г. - 24.12.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

4

1

1

 

 

 

1

 

1

 

 

Ентероколит

12

1

5

 

 

 

2

 

 

4

 

Марсилска треска

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Ротавирусен гастроентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Забележка: Заразните болести в седмичната информация са съобщени с бързи известия и подлежат на уточняване!!! Уточнените заболявания се посочват в месечната информация!!!
ИИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАЩИТЕ
ЕПИДЕМИЯ ОТ ЧУМА НА ОСТРОВ МАДАГАСКАР

         Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването от 07.11.2017 г. и по данни на Световната здравна организация за периода от 23.08.2017 г. – до 27.10.2017 г. на остров Мадагаскар са регистрирани 1365 случая на чума (от тях 106 починали).
         Остров Мадагаскар е ендемичен за чума и през последните 10 години е най – засегнатата страна в света с приблизително 400 случая годишно.
         При 915 от заболелите на остров Мадагаскар се касае за пневмонична форма на заболяването, което сочи, че предаването чрез дихателни пръски и капки е основен механизъм за разпространение на чумата в Мадагаскар извън областите, които до момента се считаха за ендемични.
         Най–засегнати от пневмонична чума са градските райони, вкл. и столицата на Мадагаскар – Антананариво, където са регистрирани 41% от всички случаи и пристанищния град Туамасина. Въведен е скрининг на напускащите пътници на международното летище в Антананариво, както и санитарен контрол на входовете и изходите на засегнатите градове.
         Източник на заразата са различни видове диви гризачи, като тя се предава основно по трансмисивен път с преносител бълхите и причинител Yersinia pestis (чумна бактерия). Предаването на пневмонична чума чрез заразени пръски става при близък контакт на разстояние по-малко от два метра. Инкубационният период на заболяването е между 1 и 7 дни. Симптомите по време на престоя или до една седмица след завръщането са: внезапно втрисане, увеличени и болезнени лимфни възли, кашлица, кръвохрачене и затруднено дишане, повръщане, гадене и бързо влошаване на общото състояние.
         Създадени са девет центъра за лечение на чума в Мадагаскар, провеждат се и информационни кампании за начините на разпространение на заболяването и необходимите предпазни мерки. Световната здравна организация (СЗО) не препоръчва на този етап ограничаване на пътуванията и търговията с Мадагаскар. Според СЗО профилактика се препоръчва само на лица, които са били в близък контакт със случаи на чума или са имали други рискови експозиции като ухапвания от бълхи или директен контакт с телесни течности или тъкани на заразени животни.
         Основни съвети към пътуващите:
         - спазване на добра лична хигиена (миене на ръце, използване на сапуни или алкохолни разтвори за дезинфекция);
         - използване на репеленти;
         - избягване на контакт с гризачи (болни или мъртви);
         - избягване на близък контакт с лица, които имат горепосочените симптоми и може да са болни от чума;
         - избягване на пренаселени места, където са регистрирани случаи на пневмонична чума;
         - незабавно търсене на медицинска помощ за назначаване на антибиотична профилактика и наблюдение след близък контакт с лице, болно от чума или след ухапване от бълхи и контакт с телесни течности на заразени гризачи;
         - незабавно търсене на медицинска помощ при появата на описаните симптоми по време на престоя или до 1 седмица след завръщане от Мадагаскар.

(публикувано на 14.11.2017 г.)
Информация за регистрираните заразни и паразитни болести - месец декември

         През м. декември 2017 г. във Великотърновска област са регистрирани 74 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 30.20 ‰оо), спрямо 82 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 33.47 ‰оо), през м. ноември 2017 г. Най-висок е относителният дял на гастроентероколитите – 37.84 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. декември 2017г. са 26, срещу 27 за м. ноември 2017 г. През м. декември 2016 г. са регистрирани 243 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. декември 2017 г. са 41. В сравнение, през м. ноември 2017 г. са регистрирани 47 случая на чревни инфекции. През м. декември 2016 г. заболяванията от чревни инфекции са били 75. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. - 189.75 ‰оо, 0 г. - 47.96 ‰оо и 10 - 14 г. - 29.99 ‰оо.
През месец декември 2017 г. най-висока е заболеваемостта в общините: Златарица - 52.07 ‰оо, Горна Оряховица - 48.08 ‰оо и Стражица - 41.07 ‰оо.
         През м. декември са извършени 133 проверки в обектите подлежащи на контрол. Издадени са предписания за спазване на противоепидемичния режим и във връзка с указателно писмо на МЗ за промяна на типа ваксина за първична имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит В на новородените през 2018 г.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 112 проверки в контролираните обекти. Няма констатирани нарушения.
         Лабораторна дейност:
         Бяха извършени следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 609 брой изследвания на граждани, организирани детски заведения и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози;
         Лаборатория “Микробиология” – 755 брой изследвания;
         Лаборатория “Вирусология” – 137 брой изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. декември са преминали 52 лица, от които 20 жени и 32 мъже. Потърсилите услугите на кабинета са на възраст от 16 до 48 г.

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести по общини

 Наименование на заболяването

брой
заболели
заболя-
емост

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Чревни

41

16.92

12

15

1

1

-

4

2

1

5

-

Вирусни менингити и менингоенцефалити
Гастроентерит и ентероколит
Колиентерити (ешерихиози)
Ротавирусен гастроентерит
Салмонелоза
Хепатит А

2
28
1
7
2
1

0.82
11.56
0.41
2.89
0.83
0.41

-
9
-
1
2
-

1
10
-
4
-
-

-
1
-
-
-
-

-
-
-
1
-
-

-
-
-
-
-
-

-
2
1
-
-
1

-
2
-
-
-
-

-
1
-
-
-
-

1
3
-
1
-
-

-
-
-
-
-
-

Въздушно-капкови

26

10.73

11

2

2

-

-

4

-

7

-

-

Варицела
Скарлатина
Туберколоза

16
5
5

6.60
2.06
2.06

5
5
1

2
-
-

-
-
2

-
-
-

-
-
-

3
-
1

-
-
-

6
-
1

-
-
-

-
-
-

Трансмисивни и друг механизъм

7

2.89

1

4

-

1

-

-

-

1

-

-

Лаймска борелиоза
Сифилис
Сифилис, вроден и на кърмачето
Хепатит С

1
3
1
2

0.41
1.24
0.41
0.83

1
-
-
-

-
3
-
1

-
-
-
-

-
-
1
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
1

-
-
-
-

-
-
-

Сравнителна информация за регистрираните заразни и паразитни болести

  Наименование на заболяването

2016 г.

2016 г.
декември

2017 г.

2017 г.
декември

Чревни инфекции

       

Остър вирусен хепатит А

29

19

24

1

Дизентерия

4

1

2

-

Гастроентерит, ентероколит

534

48

465

28

Ротавирусен гастроентерит

60

1

79

7

Салмонелоза

44

2

53

2

Колиентерит

5

1

9

1

Вирусен менингит и менингоенцефалит

21

1

12

2

Жиардиаза (ламблиоза)

18

-

11

-

Йерсиниоза

-

-

-

-

Трихинелоза

-

-

-

-

Бруцелоза

-

-

-

-

Аскаридоза

1

1

1

-

Токсоплазмоза

-

-

1

-

Трихоцефалоза

3

-

2

-

Хименолепидоза

-

-

-

-

Лептоспироза

1

-

-

-

Ехинококоза

1

-

-
-

Остра вяла парализа

5

1

1

-

Общо

726

75

660

41

Въздушно-капкови инфекции

       

Варицела

1089

217

677

16

Скарлатина

147

24

69

5

Туберкулоза

49

2

51

5

Морбили

-

-

-

-

Бактериални менингити и менингоенцефалити

 

 

 

 

    - Пневмококов

-

-

-

-

    - Стрептококов

-

-

1

-

    - Хемофилус инфлуенце

-

-

-

-

    - Други

1

-

1

-

Менингококова инфекция (менингококов менингит и сепсис)

-

-

-

-

Епидемичен паротит

-

-

1

-

Коклюш

1

-

-

-

Рубеола

-

-

-

-

Общо

1287

243

800

26

Инфекции с множествен механизъм на предаване и трансмисивни инфекции

       

Остър вирусен хепатит В, С, D, неопределен

10

-

24

2

Хеморагична треска с бъбречен синдром

-

-

1

-

Лаймска борелиоза

8

-

18

1

Марсилска треска

1

-

5

-

Листериоза

-

-

-

-

СПИН

-

-

-

-

Сифилис

28

1

31

3

Сифилис, вроден и на кърмачето

5

-

4

1

Гонококова инфекция

-

-

-
-

Ку-треска

-

-

-

-

Туларемия

1

 

-

-

Тетанус

-

-

-

-

Общо

53

1

83

7

ВСИЧКО
2066
319
1543
74


(публикувано на 09.01.2018 г.)
На вниманието на ОПЛ

         Информирамe Ви, че в ДВ. бр. 38 от 12.05.2017 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за имунизациите в Република България, съгласно която отпада реимунизацията срещу туберкулоза при деца на 17 годишна възраст, респ. и извършването на проба Манту. Изменението влиза в сила от деня на публикуване на наредбата, в резултат на което необхванатите с проба Манту и с ВСG към 12.05.2017 г. деца, навършващи 17 г. през 2017 г., вече не подлежат на задължителна реимунизация срещу туберкулоза. Промяната в имунизационния календар води и до изменение в сведението за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика (Приложение № 7 към чл. 13, ал. 2 на Наредба № 15), свързана с премахване на кода за отчитане на горецитираните имунизации.
         Към момента Министерство на здравеопазването е сключило договори за доставка на ваксини за извършване на задължителни и целеви имунизации и реимунизации за 2017 г. както следва:
         - за ваксина срещу хепатит тип Б, педиатрична с търговско наименование ENGERIX В/ притежател на разрешението за употреба GlaxoSmithKline Biologicals Белгия;
         - за ваксина срещу туберкулоза с търговско наименование ВСG и за ППД туберкулин/ притежател на разрешението за употреба „Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД;
         - за ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б с търговско наименование INFANRIX НЕХА/ притежател на разрешението за употреба ГлаксоСмитКлайн ЕООД България;
         - за ваксина срещу пневмококи с търговско наименование SYNFLORIX/ притежател на разрешението за употреба ГлаксоСмитКлайн ЕООД България;
         - за ваксина срещу морбили, паротит и рубеола с търговско наименование M-M-RVAXPRO/ притежател на разрешението за употреба Мерк Шарп и Доум България ЕООД;
         - за ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б с търговско наименование РЕNТАХIМ/ притежател на разрешението за употреба Sanofi Pasteur s.а. Франция;
         - за ваксина срещу тетанус и дифтерия с търговско наименование ТЕТАDIF/ притежател на разрешението за употреба „Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД;
         - за ваксина срещу Кримска хеморагична треска/ притежател на разрешението за употреба „Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД.
         Въз основа на сключените договори за 2017 г. и налични количества ваксини по договори от 2016 г. през настоящата година задължителните и целевите имунизации и реимунизации в страната ще се провеждат със следните ваксини:
         - За първична имунизация срещу хепатит тип Б в родилен дом се прилага ваксина ENGERIX В.
         - За първична имунизация в родилен дом и реимунизации срещу туберкулоза от 7 месечна възраст, 7 години и 11 години се прилага ваксина ВСG.
         - За първична имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип B, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б на деца на навършена 2 месечна възраст се прилага единствено шесткомпонентна ваксина (НЕХАСIМА или INFANRIX НЕХА). Поради липсата на информация в кратките характеристики на продуктите за взаимозаменяемост на двете ваксини, всяко дете трябва да бъде имунизирано или с три приема НЕХАСIМА или с три приема INFANRIX НЕХА, без допускане тяхното заменяне.
         - За реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б на деца, навършили 16 месечна възраст се прилага петкомпонентна ваксина РЕNТАХIМ.
         Реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит на деца, родени през 2011 г. се извършва с четирикомпонентна ваксина ТЕТRАХIМ, осигурена по последни доставки от сключен договор за 2016 г.
         - Имунизация и реимунизация срещу морбили, паротит и рубеола през 2017 г. се извършва с трикомпонентна ваксина РRIORIХ или М-М-RVAXPRO.
         Отчитането на извършените проверка с проба Манту и реимунизация срещу туберкулоза на деца на 17 г. за периода 01.04-12.05.2017 г. да се впише в отделен ред в края на Приложение № 7 към наредбата.

         Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България (обн. ДВ. бр.45 от 2005 г.; посл.изм. ДВ. бр.38 от 2017 г.)

         Имунизационен календар

(публикувано на 22.05.2017 г.)
         За поредна година България чрез Министерство на здравеопазването съвместно с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) участва в кампанията на Световната Здравна Организация (СЗО) за повишаване на информираността на населението за необходимостта от прилагане на противогрипна ваксина като най-ефективно профилактично средство срещу сезонния грип.

Противогрипната ваксина – най-ефективно профилактично средство срещу сезонния грип

         Грипът все още не е напомнил за себе си, но сега е времето да се вземат мерки срещу него, като се имунизираме. Имунизацията е основно средство за предпазване от грип.
         Поради високата изменчивост на грипният вирус, противогрипната ваксина трябва да се поставя ежегодно, тъй като съставът на грипната ваксина всяка година е различен. Актуалните грипни щамове, препоръчани от СЗО за северното полукълбо за сезон 2016/2017 г., включени в състава на противогрипните ваксини, са:
         А (Н1N1) Калифорния 2009
         А (Н3N2) Хонконг 2014
         Б (Бризбейн) 2008.
         Имунитетът срещу грип се изгражда за около 20 дни, трае цяла година, като най-силен е през първите шест месеца от поставяне на ваксината.
         Напомняме, че месеците октомври и ноември са най-подходящи за поставяне на противогрипна ваксина, по две причини:
         - организмът има достатъчно време да изгради имунитет;
         - хората са все още здрави, което е задължително условие за ваксинация.
         Противогрипните ваксини намаляват риска от разпространение на заболяването сред членовете на семейството, затворените колективи – детски градини, училища, колективи на работното място. Ефективността на противогрипните ваксини е безспорно доказана. Те предотвратяват разболяване и хоспитализация, както и защитават живота на хората от рисковите групи. Особено препоръчително е ваксинирането за лицата над 65 – годишна възраст, както и за децата и възрастните хора с хронични заболявания:
         - хронични белодробни заболявания – хроничен бронхит, астма, туберкулоза и др.;
         - хронични сърдечно – съдови заболявания – хипертония, сърдечна недостатъчност и др.;
         - хронични бъбречни заболявания;
         - имунодефицитни състояния;
         - метаболитни заболявания – диабет.
         Препоръчително е ваксинирането и на: здрави лица, които са в контакт с рискови групи и има опасност да предадат инфекцията; хора с рискови професии – работещи в здравеопазването, държавни и социални служби.
         Противогрипна ваксина не се препоръчва при:
         - лица с данни за алергия към яйчен белтък;
         - лица, при които предходно приложение на ваксината е предизвикало алергична реакция;
         - по време на остро заболяване, протичащо със или без температура; кашлица; хрема;
         - не се прилага при деца под 6 месечна възраст.
         Противогрипните ваксини предпазват голям процент от хората от грип и намаляват значително тежките усложнения след боледуване.
         След закупуване на ваксината тя трябва да се съхранява в хладилни условия в сектор с плюсова температура от +2С до +8С .
         Противогрипната ваксина се поставя интрамускулно на ръката и е най-добре да се приложи в кабинета на ОПЛ.
Може да се постави и в имунизационият кабинет на РЗИ – Велико Търново, който разполага с противогрипни ваксини.

         Предпазете себе си и своите пациенти от грип
      

  

На вниманието на лекари и медицински специалисти

         Във връзка с ежегодната регистрация на кожни форми на антракс в Североизточна България, както и поради влошената епизоотична обстановка по отношение на туларемията и бруцелозата в някои области на страната през последните години Ви напомняме основните клинико-епидемиологични характеристики на посочените заболявания.


         Туларемия
         Бруцелоза
         Антракс

(публикувано на 26.08.2016 г.)

 
Информация за пътуващите до и гражданите на ЕС, които пребивават в региони с местно предаване на вируса Зика

(публикувано на 13.07.2016 г.)
         От началото на 2015 г. в страната са регистрирани 14 случая на Туларемия. Случаите са от различни области: София град - 2, Стара Загора (гр. Чирпан - 1, гр. Раднево - 1), Бургас - 2, Хасково (гр. Симеоновград-2 и с. Троян, община Симеоновград - 1) и Софийска област (с. Алдомировци - 4 и гр. Сливница - 1 ). Обобщената справка от предоставената в M3 информация показва, че при 7 от случаите се касае за ловци, при които заразяването е вследствие обработка и консумация на умряли диви зайци и намерена отстреляна птица. При 5 от случаите се касае за лица, живеещи при лоши санитарно-битови условия и наличие на гризачи в жилищните помещения. Заболелите са във възрастовия диапазон от 37 г. до 74 г., сред заболелите има и четири деца на 2 г. и 6 мес., 3 г., 11 г. и 14 г.

         повече за туларемията...